Επειδή η γνώμη σας μετράει!

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας την επιλογή που αντιστοιχεί στο βαθμό ικανοποίησης σας.
Η συμπλήρωση των στοιχείων σας δεν είναι υποχρεωτική.

Κλίμακα ικανοποίησης: Απαράδεκτα: 1-3   |   Μέτρια: 4-6   |   Εξαιρετικά: 7-10

Ονοματεπώνυμο Email Κατηγορία Οχήματος

Έχετε έρθει για τεχνικό έλεγχο στο ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ στο παρελθόν;

 Ναι Οχι

Α. Οργάνωση

1) Την επικοινωνία με το ΙΚΤΕΟ για ραντεβού; Ήταν εύκολη;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

2) Σε περίπτωση που είστε παλιός πελάτης μάς, σας ενημερώσαμε εγκαίρως για το πότε πρέπει να έρθετε ξανά για τεχνικό έλεγχο;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

3) Την τήρηση του ραντεβού που είχε συμφωνηθεί από το ΙΚΤΕΟ;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

Β. Εξυπηρέτηση

1) Σε περίπτωση που δεν είχατε ραντεβού, σας εξυπηρετήσαμε άμεσα;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

2) Την τεχνική ενημέρωση που σας δόθηκε από τα στελέχη του ΙΚΤΕΟ σχετικά με τον έλεγχο του οχήματός σας;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

3) Το τεχνικό προσωπικό ήταν διαθέσιμο να σας απαντήσει σε κάθε απορία που είχατε σχετικά με τον έλεγχο;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

Γ. Προσωπικό

Πως Κρίνετε ;

1) Την εξυπηρέτηση από το προσωπικό;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

2) Την εμφάνιση του προσωπικού;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

Δ) Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Ποια η Γνώμη σας;

1) Το περιβάλλον;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

2) Την καθαριότητα;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

3) Την πρόσβασή σας στο ΙΚΤΕΟ; Ήταν εύκολη;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

Ε) Τιμή

1) Την τιμή του τεχνικού ελέγχου;
 Εξαιρετικά Μέτρια Απαράδεκτα

Τι σας έκανε να έρθετε στο ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ;

 Βολικές ώρες λειτουργίας Βολική διαδρομή Εξυπηρέτηση Προτίμηση εταιρίας Τιμή Άλλο

Πως μάθατε για το ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ;

 Από φίλο, γνωστό Πληροφοριακές πινακίδες Έντυπο διαφήμισης Εφημερίδα Χρυσός Οδηγός Internet Ραδιόφωνο

Θα προτιμήσετε ξανά το ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ;

 Ναι Όχι

Αν όχι, γιατί;

Προτάσεις βελτίωσης: