ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ.
Ιούλιος 5, 2019
Εναρξη λειτουργίας 4/5, ΚΤΕΟ μόνο με ραντεβού
Απρίλιος 28, 2020

Έλεγχοι για τα γυρισμένα χιλιόμετρα

Με την έκδοση της νέας εγκυκλίου 77465/902 – 21/10/2019, ισχύουν τα εξής:

  1. Αναγραφή ιστορικού χιλιομετρικών ενδείξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση από τα ΚΤΕΟ, αναγραφής του ιστορικού των χιλιομετρικών ενδείξεων στα δελτία ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στην βάση του ΥΜΕ σύμφωνα με προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης οχήματος θα λαμβάνει γνώση επ’ αυτού, δηλαδή για παράδειγμα ότι διαπιστώθηκε η παράβαση κατά τον δεύτερη ή τρίτο έλεγχο ΚΤΕΟ και τα χιλιόμετρα που λείπουν.

  2. Απόρριψη ελέγχου ΚΤΕΟ. Έλεγχος ΚΤΕΟ σε όχημα με εμφανείς ενδείξεις παραποίησης στο ιστορικό του, δεν θα απορρίπτεται πλέον στα ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία θα αναγράφονται στο Δελτίο ΚΤΕΟ, δίχως όμως να υφίσταται περαιτέρω ταλαιπωρία ο ιδιοκτήτης του οχήματος, δηλαδή να πρέπει να προσθέσει χιλιόμετρα και μετά να περάσει εκ νέου από έλεγχο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

  3. Ποινικές – αστικές διώξεις. Παραμένει σε ισχύ η προοπτική άσκησης διώξεων από κάθε θιγόμενο τελικό ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος.

  4. Επαναφορά χιλιομετρητών κατά προσέγγιση. Καταργείται η υποχρέωση επαναφοράς των χιλιομετρικών ενδείξεων, σύμφωνα με τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού ως ίσχυε πρότινος.