Έλεγχοι για τα γυρισμένα χιλιόμετρα
Σεπτέμβριος 30, 2019
Προθεσμία για ΚΤΕΟ των οχημάτων με δελτία ημερομηνιών 14/3-3/5/20
Απρίλιος 29, 2020

Εναρξη λειτουργίας 4/5, ΚΤΕΟ μόνο με ραντεβού

Το ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων ότι από 4/5/20 σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 943Ζ465ΧΘΞ-ΑΕΡ), υποχρεούνται να κλείνουν ραντεβού προκειμένου να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στα οχήματά τους. Για ραντεβού καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας 2821088900 και 2821070190.