Υπενθύμιση ΚΤΕΟ

Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (απαραίτητο)

Κατηγορία Οχήματος*

Ημερομηνία πρώτης αδείας (απαραίτητο)

Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ (απαραίτητο)

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Σταθερό

Κινητό τηλέφωνο (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)