Δικαιολογητικά για έλεγχο επιβατικών

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
  2. Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
  3. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν στο όχημα:

  1. Τρίγωνο
  2. Φαρμακείο
  3. Πυροσβεστήρας 1 τύπου 1, 8Α 34Β C 1000V
    Πυροσβεστήρας 1 τύπου 3, 21A 113B C 1000V για τα τροχόσπιτα
    Πυροσβεστήρας 1 τύπου 2, 13Α 55Β C 1000V για τα ασθενοφόρα