Δικαιολογητικά για έλεγχο μοτοσικλετών

  • Άδεια κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας
  • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα
  • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αν ο έλεγχος είναι περιοδικός)

Όλες οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών προσκομίζοντε για αρχικό τεχνικό έλεγχο με την παρέλευση 4 ετών από την αγορά – πρώτη τους κυκλοφορία στην Ελλάδα . Κατώπιν αυτού πρέπει να προσκομίζεται για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο κάθε 2 ετη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΙΚΤΕΟ για τον καθορισμό ημερομήνίας ελέγχου. Σε περίπτωση προσκόμισης για έλεγχο εκτός της καθοριζόμενης από τον νόμο ημερομηνίας το κόστος ελέγχου επίβαρύνεται με παράβολλα υπερ δημοσίου ανάλογα με το διαστημα της καθυστέρησης (βλέπετε τιμοκατάλογο) .