Διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων


Υπενθυμίζουμε ότι τα δίκυκλα άνω των 50cc (όπως και τα ελαφρά οχήματα) υποχρεούνται για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) στην 4ετία από την ημερομηνία ταξινόμησης και έπειτα κάθε 2 χρόνια.

Αρχικά, το δίκυκλο ελέγχεται στα καυσαέρια (τα δίκυκλα που είναι πριν του ’99 δεν υποβάλλονται σε έλεγχο καυσαερίων).

Πριν τη διενέργεια των μετρήσεων γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ανέφικτου ελέγχου:

  • Το σύστημα εξάτμισης δεν είναι πλήρες, παρουσιάζει διαρροές ή έχει τρύπες.
  •  Δεν είναι δυνατή η μέτρηση λόγω φθοράς ή τροποποίησης της εξόδου του συστήματος εξάτμισης, η οποία παρεμποδίζει την εισαγωγή του λήπτη.
  •  Ο εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων (καταλύτης) που έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή δεν είναι πλήρης ή σε καλή κατάσταση ή παρουσιάζει διαρροές.
  • Οι στροφές του ρελαντί δεν είναι σταθερές ή εντός των προβλεπόμενων ορίων (800 έως 1200 rpm ή όπως ορίζει ο κατασκευαστής με ανοχή ±100 rpm).


Ο ελεγκτής τοποθετεί μαγνητικό αισθητήριο στον κορμό του κινητήρα, όπου με τους παλμούς βλέπει ο

υπολογιστής τις στροφές και στην εξάτμιση τοποθετείται ο λήπτης μέτρησης καυσαερίων.

Έτσι ο υπολογιστής εμφανίζει αυτά τα στοιχεία για τα καυσαέρια του δικύκλου στο ρελαντί:


Για να δει ο ελεγκτής αν περνάει ή δεν περνάει το δίκυκλο από καυσαέρια κοιτάει μόνο την διορθωμένη συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα (COcorr) κατ’ όγκο. Αν το δίκυκλο είναι πριν του 2003 η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5,4%, ενώ για μετά το ’03 τα 4,5%.

Έπειτα μετρούνται τα φρένα (μπρος, πίσω):

Και στην οθόνη εμφανίζεται ο μέσος όρος της απόδοσης της πέδησης των δύο τροχών

5Στην περίπτωση που η απόδοση είναι μικρότερη από 15% το δίκυκλο κόβεται.

Έπειτα ελέγχονται τα φώτα:

Και στην οθόνη εμφανίζεται η ένταση φωτεινής δέσμης:

Το δίκυκλο περνάει από έλεγχο φώτων αν η ένταση (LUX) είναι μεταξύ 32 και 240.

Έπειτα ο ελεγκτής ελέγχει αν ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός κινητήρα, η πινακίδα και το χρώμα είναι τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στην άδεια και νόμιμα.

Μετά προβαίνει σε οπτικό έλεγχο του δικύκλου κοιτώντας: μανέτα, πεντάλ, δίσκους, τυχόν διαρροές και αντικείμενα που προεξέχουν (συρματόσχοινα κτλ), τιμόνι, πιρούνια, τροχούς, σταντ, μαρσπιέ, καθίσματα, κόρνα, καθρέφτες, λάστιχα, αναρτήσεις, αλάρμ, φώτα κατεύθυνσης