Διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου Επιβατικών και Ελαφρών Φορτηγών

car1Ο τεχνικός έλεγχος ξεκινάει από την αναγνώριση της ταυτότητας του οχήματος. Η ταυτοποίηση του οχήματος γίνεται από την άδεια κυκλοφορίας.

Η άδεια κυκλοφορίας έχει σαν βασικά στοιχεία τον αριθμό κυκλοφορίας, τον αριθμό πλαισίου, το χρώμα, τον αριθμό του κινητήρα. Από αυτά τα βασικά στοιχεία ελέγχουμε αν το όχημα μας είναι αυτό που γράφει η άδεια κυκλοφορίας.

Ο Τεχνικός Έλεγχος κατά 80% είναι μηχανογραφημένος. Αρχικά, στον αναλυτή καυσαερίου ελέγχουμε τους ρύπους που βγάζει ένα όχημα.

car2Για τους βενζινοκινητήρες ελέγχουμε τη σύσταση σε υδρογονάνθρακες και μονοξείδια. Επίσης για τα καταλυτικής τεχνολογίας ελέγχουμε και το λ.

Στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ελέγχουμε την αιθάλη. Μετράμε για την ακρίβεια τη χολερότητα της αιθάλης.

Έπειτα, το όχημα περνάει από συγκλισιόμετρο, εκεί βλέπουμε πόση σύγκλιση ή απόκλιση έχει το όχημά μας.

car3Μετά το συγκλισιόμετρο το όχημα μας ανεβαίνει στο αμορτισερόμετρο για να μετρηθεί το βάρος του και στη συνέχεια με μια δύναμη που δίνει το αμορτισερόμετρο στο αυτοκίνητο ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του κάθε αμορτισέρ αλλά και συνολικά ανά άξονα τη λειτουργία των αμορτισέρ.

car4Μετά το αυτοκίνητο το περνάμε από φρενόμετρο για να γίνει έλεγχος στα φρένα. Στο φρενόμετρο ελέγχουμε τον κάθε τροχό ξεχωριστά σαν απόδοση, και στη συνέχεια όπως και στα αμορτισέρ ελέγχουμε το φρενάρισμα ανά άξονα. Στο φρενόμετρο γίνεται επίσης έλεγχος στο χειρόφρενο.

car5Μετά το φρενόμετρο, το όχημα ελέγχεται στα φώτα διασταύρωσης και πορείας. Στη μέτρηση των φώτων ελέγχουμε την καλή σκόπευση στα φώτα διασταύρωσης, την ένταση και την ένταση στα φώτα πορείας.

car6Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ο ελεγκτής μετράει την σωστή λειτουργία των δειχτών κατεύθυνσης, δεικτών ανάγκης και τα φώτα στην όπισθεν.

Μετά τη μέτρηση των φώτων το όχημα οδηγείται στο λάκκο κατόπευσης. Εκεί υπάρχει το τζογόμετρο με το οποίο δίνουμε δυνάμεις στο όχημα για να δούμε αν υπάρχου ανοχές ή αν υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης ή στο σύστημα πέδησης.

car7Στο λάκκο κατόπευσης ελέγχουμε τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης κίνησης την τροφοδοσία καυσίμου και τη σωστή λειτουργία της εξάτμισης.