Ιούνιος 28, 2017

ικτεο-φωτογραφιες-εσωτερικων-χωρων (1)

Ιούνιος 28, 2017

ικτεο-φωτογραφιες-εσωτερικων-χωρων (1)

Ιούνιος 28, 2017

ικτεο-φωτογραφιες-εσωτερικων-χωρων (1)

Ιούνιος 27, 2017

Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας

Εξαιρετικά και µέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, προσωρινή άδεια διάρκειας […]