Ιανουάριος 18, 2017

Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)

ΑΔΑ: ΩΚΤ94653ΟΞ-9Δ1   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           […]
Ιανουάριος 18, 2017

Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C και CE, πρέπει να έχουν θάλαμο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού

ΑΔΑ: ΩΓΨΠ4653ΟΞ-ΘΕ1 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & […]
Σεπτέμβριος 13, 2016

Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)

Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) είναι μια νέα υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με στόχο  να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων […]