Ιανουάριος 18, 2017

Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα Κατηγορίας C και CE, πρέπει να έχουν θάλαμο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού

ΑΔΑ: ΩΓΨΠ4653ΟΞ-ΘΕ1 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & […]
Ιανουάριος 18, 2017

Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά µε την εγκατάσταση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)

ΑΔΑ: ΩΚΤ94653ΟΞ-9Δ1   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           […]
Ιανουάριος 18, 2017

ABS Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 74919/4049/2016 ΦΕΚ 3974/Β/12-12-2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», […]
Ιανουάριος 20, 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ 3ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C , CE